Hvem er LFUB?


LFUB – Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, som blev stiftet i 1990, er en patientforening, der arbejder for mænd, kvinder og par, som er ufrivilligt barnløse. Vores vision er først og fremmest at støtte de ufrivilligt barnløse både inden, under og efter fertilitetsbehandling. Infertilitet er udfordrende og sårbart, og vores ønske er derfor at skabe et fællesskab, hvor ingen skal føle sig alene.

Udadtil kæmper vi blandt andet for at skabe en større forståelse i samfundet for det at være udfordret på fertiliteten. Infertilitet er af WHO klassificeret som en sygdom. Alligevel er der mange tabuer forbundet med ikke at kunne få børn på naturlig vis. Dem ønsker vi at gøre op med ved hjælp af oplysning, viden og åbenhed.

Vi favner bredt i LFUB. Vores holdning er, at der skal være plads til alle uanset baggrund og overbevisning. Alle, der oplever fertilitetsudfordringer, eller ønsker at støtte op om foreningens arbejde, er velkomne. Vi hylder mangfoldigheden, og kan også med stolthed præsentere en bestyrelse, som naturligvis er professionel og har de rette kompetencer til at drive en patientforening, men som også er alsidigt sammensat. Vi har forskellige uddnnnelsesmæssig baggrund og interesser, og geografisk er vi fordelt ud over hele landet.

Til gengæld deler vi interessen og ønsket om at gøre en forskel for alle de kvinder, mænd og par, som oplever udfordringer med fertiliteten eller/og er i fertilitetsbehandling. Vi kender alle til ufrivillig barnløshed og behandling, og tilsammen har vi været igennem talrige fertilitetsbehandlinger. Vi ved, hvor sårbart, udfordrende og ensomt det kan være, når kontrollen mistes, og alt fokus pludselig er på fertilitetsbehandling, scanninger og hormoner.

Usikkerheden og sorgen over om det vil lykkes, kan være altoverskyggende. Vi tror på at støtte, hjælp og fællesskab kan bidrage til at gøre rejsen lidt mindre ensom. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, der hvor du er i dit forløb.

Vores professionelle team står klar til at tilbyde dig den hjælp og støtte, du måtte have brug for som medlem af LFUB.  
 

Problemer med fertiliteten, hvad nu?

At have problemer med fertiliteten betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan få børn. I dag findes der gode behandlingsmuligheder, og tre ud af fire par får et barn ved hjælp af fertilitetsbehandling.

For nogle bliver vejen til et barn helt anderledes, end de havde forestillet sig. Der kan blandt andet ske det i et behandlingsforløb, at grænserne for, hvad man troede man ville gøre for at realisere drømmen om et barn, rykker sig undervejs. Nogle ender med at bruge en ægdonor eller en sæddonor, mens andre fortsætter i behandling i længere tid, end de oprindeligt havde forestillet sig. Nogle par eller kommende solomødre vælger at tage til udlandet for at modtage fertilitetsbehandling.  

Endelig er der en gruppe, der bliver permanent barnløse. Det er ofte par, som har været i fertilitetsbehandling i flere år, hvor alle behandlingsmuligheder efterhånden er udtømte. Her kan alderen også spille ind. I Danmark kan man modtage behandling på private fertilitetsklinikker, indtil man fylder 46 år. På de offentlige fertilitetsklinikker kan man ikke modtage behandling, efter man er fyldt 41 år.
 

Behandling af infertilitet

Årsagen til ufrivillig barnløshed kan findes hos både manden og kvinden. I nogle tilfælde er der ingen oplagt årsag. Her taler man derfor om, at parret er uforklarligt barnløse.

Hvis et par ikke kan opnå en graviditet inden for seks til tolv måneder, skal man gå til sin egen læge for at blive udredt. Når årsagen er fundet, er der forskellige behandlingsmuligheder.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev