Bestyrelsen i LFUB


LFUB´s bestyrelse har til opgave at lede foreningen. Bestyrelsen arbejder på at skabe de bedst mulige vilkår for ufrivilligt barnløse. Vi lægger vægt på oplysning, både internt via foredrag, arrangementer og artikler, men også udadtil hvor vi deltager i bl.a. debatter, høringer, fertilitetsmesser, og diverse nyhedsudsendelser og dokumentarer, som sætter fertilitetsbehandling på dagsordenen.  

Alle i bestyrelsen kender til ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Vi ved derfor om nogen, hvor sårbart og udfordrende det kan være. 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges af LFUB´s medlemmer på foreningens generalforsamling. 

Bestyrelsen mødes fire gange om året.

 

   Anne Buur, bestyrelsesformand


 

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Det journalistiske arbejde, herunder redaktion og udarbejdelse af artikler.

 • Den daglige drift på sekretariatet.

 • Kundepleje og opsøgende arbejde både nationalt og internationalt

 • Salg og marketing

 • Sociale medier

Min erhvervsfaglige baggrund tæller blandt andet en BA i international erhvervskommunikation, et kandidatcertifikat i oversættelse og engelsk litteratur samt en Masters degree i international journalistik. Derudover har jeg flere års erhvervserfaring fra flere danske patientforeninger. I LFUB sammenhæng kan jeg derfor, qua min baggrund som journalist, være med til at sætte fokus på information og oplysning, både i medlemsbladet Kimen, men også udadtil.

Ufrivillig barnløshed er til stadighed forbundet med tabu, og det vil jeg gerne være med til at ændre på. Det betyder blandt andet, at vi som forening er opsøgende og udadvendt, og deltager i arrangementer, som har infertilitet på agendaen. Jeg ser det som min vigtigste opgave, sammen med den øvrige bestyrelse, at være talerør for medlemmerne, og gøre en forskel for dem. Ufrivillig barnløshed kan være ensomt og sårbart, og derfor arbejder jeg for at skabe de bedste tilbud til medlemmerne, så alle kan få den hjælp, de har brug for. 

 

   Jane Tirsvad, næstformand


 

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Kundebesøg

 • Udtalelser til pressen

 • Assistance og ideudveksling med formanden

 • Q-talks appen

Som pædagogisk assistent brænder jeg for kontakten med medlemmerne. Jeg er med til at skabe synlighed omkring foreningen ved at deltage i blandt andet receptioner, arrangementer og kundemøder. Derudover har jeg været med til at genetablere kaffeklubberne/netværksmøderne, som er tænkt som et sted, hvor medlemmerne kan mødes og tale med andre ufrivilligt barnløse under helt uformelle forhold.

Jeg varetager også Q-talks appen, hvor medlemmerne kan ringe og tale med mig (og andre ufrivilligt barnløse) hver torsdag aften. Samtalerne foregår ligesom en telefonsamtale, og jeg deler gerne ud af mine egne erfaringer, hvis der er nogle, der har spørgsmål til PCO(S) eller sæddonation. Formålet er at skabe et fællesskab og en samhørighed, så ingen føler sig alene.

 

   Lise Holck, bestyrelsesmedlem


 Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Den telefoniske rådgivning

 • Brevkassen i Kimen

 • Netværksgrupper i Århus

 • Foredrag 

Jeg er lektor i psykologi samt cand.pæd.pæd.psyk.

Jeg er specialiseret i de psykiske aspekter ved ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, og har egen praksis, hvor jeg dagligt taler med kvinder og mænd, der befinder sig i den svære livssituation det er, når graviditet ikke er en selvfølge.

Den største lektion i hvad det vil sige at være udfordret på fertiliteten, fik jeg dog, da jeg selv var gennem et langt forløb i fertilitetsbehandling for år tilbage.

Min motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet i LFUB, bunder i et stort ønske om at synliggøre de psykosociale konsekvenser ufrivillig barnløshed kan medføre, for derigennem at kunne række ud og tilbyde støtte og vejledning til de kvinder, mænd og par, der måtte have brug for det.

Vi kan alle fare vild og miste orienteringen i livet, særligt når vi står over for store udfordringer som infertilitet, barnløshed og fertilitetsbehandling, er. Derfor kan vi have brug for støtte, medfølelse og vejledning for at genfinde balancen.

 

   Alex B. Andreassen, bestyrelsesmedlem


 Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Arrangementer/foredrag med særligt fokus på mænd

 • Diverse ad hoc opgaver på sekretariatet

 • Assisterende bogholder

 • Kundebesøg 

Min erhvervsfaglige baggrund er som energitekniker og vindmølletekniker samt instruktør. I mit arbejde, både onshore og offshore, møder jeg en lang række forskellige mennesker. Det, jeg kan bidrage med i foreningen, er noget mandligt input. Mænd kan ofte føle sig oversete, når det kommer til fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne være med til at give dem en stemme, og sørge for, at de bliver hørt. Det gør jeg blandt andet ved at deltage i planlægningen af foredrag og arrangementer, hvor jeg lægger vægt på, at der skal være noget indhold, som også appellerer til mændene.

Jeg er også med til at planlægge arrangementer, som kun henvender sig til mænd. Arrangementerne er tænkt som et frirum, hvor der er mulighed for at få en tiltrængt pause fra fertilitetsbehandlingen. For mig er det vigtigt at understrege, at mænd også er velkomne i LFUB. 

   Jane Fredskov, kasserer


 

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Regnskab

 • Planlægning af arrangementer

 • Tilbud til PCOS-patienter 

I LFUB-sammenhæng er min primære funktion at varetage opgaver, som har med økonomi og regnskab at gøre. Jeg er dog også involveret i planlægning af arrangementer. Derudover er det mit store ønske at være med til at skabe synlighed om LFUB, så alle kender til vores arbejde, og kan få den hjælp og støtte, de har brug for. Jeg er med til at sprede budskabet om foreningen og dens arbejde. Det er blandt andet mit store ønske, at endnu flere PCOS-patienter vil finde vej til LFUB, og det er særligt hos den gruppe mit fokus er. LFUB har mange gode tilbud, som henvender sig til kvinder med PCOS. Der er altid hjælp at hente, også for denne målgruppe. 

 

   Tina Teglgaard, suppleant


 

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Netværksklubber i København

 • Talsperson for LFUB

 • Walk and talk terapi 

Jeg arbejder på fuldtid som fertilitetsterapeut, og har min egen klinik på Østerbro. Jeg arbejder med ufrivilligt barnløse med afsæt i min uddannelse som Integral Psykoterapeut MPF og min egen personlige erfaring som ufrivilligt barnløs. Fordi jeg selv har været en lang og sej kamp igennem for at blive gravid, kender jeg til de mange følelser, der kan følge med fertilitetsbehandlinger. Jeg har derfor et ønske om at udbrede kendskabet til foreningen, så alle ufrivilligt barnløse kan få hjælp. Mit særlige interesseområde er de redskaber, jeg kan bidrage med som terapeut, herunder walk and talk terapi, netværksgrupper i København, og yoga og meditation.

 

   Helene Cagara, suppleant


 

Varetager følgende opgaver i LFUB:

 • Netværksgrupper

 • Terapi 

Jeg er uddannet jordemoder ved Jordemoderuddannelsen i København i 2009 med erfaring fra hhv. svangre- føde- og barselsgang, gynækologisk praksis, fertilitetsklinik samt fra almen medicinsk lægepraksis. Derudover er jeg også uddannet kognitiv terapeut, og er i gang med den 4-årige certificerede Psykoterapeutuddannelse, som jeg afslutter i foråret 2021.

Som jordemoder og terapeut oplever jeg ofte, hvordan ufrivillig barnløshed og fertilitetsforløb kan udvikle sig til depression, angst, stress eller forhold, der går i stykker. Konsekvenser der kunne have været undgået, hvis der var blevet taget hånd om de psykiske aspekter, der er i spil for et menneske, hvor graviditet ikke er en selvfølge. For mange, selv i år 2020, er det tabubelagt at være ufrivilligt barnløs og være i fertilitetsbehandling. Det er noget, som jeg ønsker et større fokus på. Det hjælper nemlig at tale om alt det, der er tungt og svært.

Som medlem af bestyrelsen i LFUB ønsker jeg, at kvinder og mænd før, under og/eller efter fertilitetsbehandling får en større forståelse for, hvorfor de føler, som de gør, så de nemmere kan arbejde sig igennem den smerte, der er ved at være ufrivilligt barnløs.  Jeg vil gerne være en del af den støtte som LFUB er for deres medlemmer, fordi det giver mening. Et menneske i krise behøver ikke at stå alene medmindre, at det er ønsket.

Jeg har ikke selv været i fertilitetsbehandling, og er mor til to store børn. Men det betyder ikke, at jeg ikke har forståelse for, hvad et menneske, der kæmper med ufrivillig barnløshed, gennemlever. Jeg har mistet, har været meget syg - og derfor stået i magtesløshedens afgrund med følelsen af, at livet tager kvælertag. På egen krop og sjæl har jeg mærket livskrise med sorg, tab af identitet og kontrol, men jeg har også mærket den menneskelige styrke, der er i os alle. En styrke som jeg inderligt ønsker, at vi i LFUB kan være med til at give videre til foreningens medlemmer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev